Από το 1959
info@rikatravel.gr
210 321 8129, 210 3250170- 1