Από το 1959
info@rikatravel.gr
210 321 8129, 210 3250170- 1
ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
6ΗΜΕΡΗ ΟΔΙΚΗ
17-22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 6/4, 9/4, 28/4, 26/5, 23/6, 21/7, 11/8, 25/8, 8/9, 22/9, 20/10, 22/12, 29/12
ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ
11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
2ΗΜΕΡΕΣ
3-4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 30/04,12/5, 27/5, 9/6, 23/6, 8/9, 15/9, 22/9
2ΗΜΕΡΗ
24-25 Μαρτίου 2018
Επόμενες αναχωρήσεις: 30/4, 16/6, 30/6, 29/9
ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ
25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
3ΗΜΕΡΗ
9-11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ:23/03,13/04,29/04,18/05,15/06,14/09,28/09

ΜΠΑΝΣΚΟ-ΣΟΦΙΑ-ΣΑΝΤΑΣΚΙ

175€ *με ημιδιατροφή
4ΗΜΕΡΗ
22-25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

295€ Με ημιδιατροφή*
6ΗΜΕΡΗ
6-11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
ΠΑΣΧΑ
6ΗΜΕΡΗ
17-22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 6/4, 9/4, 28/4, 26/5, 23/6, 21/7, 11/8, 25/8, 8/9, 22/9, 20/10, 22/12, 29/12
7ΗΜΕΡΗ
10-16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
ΠΑΣΧΑ
6ΗΜΕΡΗ
6-11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
ΠΑΣΧΑ
4ΗΜΕΡΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ
ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ
BACK TO THE TOP