Από το 1959
info@rikatravel.gr
210 321 8129, 210 3250170- 1
ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ
19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ:19/11, 26/11
3ΗΜΕΡΗ
24-26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 24/11, 8/12, 15/12, 5/1
2ΗΜΕΡΗ
25-26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 9/12, 16/12, 6/1/2018
3ΗΜΕΡΗ
30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ-1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
4ΗΜΕΡΗ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ:23/12 ΚΑΙ 27/12