Από το 1959
info@rikatravel.gr
210 321 8129, 210 3250170- 1
6ΗΜΕΡΗ ΟΔΙΚΗ
17-22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 6/4, 9/4, 28/4, 26/5, 23/6, 21/7, 11/8, 25/8, 8/9, 22/9, 20/10, 22/12, 29/12

ΜΠΑΝΣΚΟ-ΣΟΦΙΑ-ΣΑΝΤΑΣΚΙ

175€ *με ημιδιατροφή
4ΗΜΕΡΗ
22-25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

295€ Με ημιδιατροφή*
6ΗΜΕΡΗ
6-11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
ΠΑΣΧΑ
6ΗΜΕΡΗ
17-22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 6/4, 9/4, 28/4, 26/5, 23/6, 21/7, 11/8, 25/8, 8/9, 22/9, 20/10, 22/12, 29/12
7ΗΜΕΡΗ
10-16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
ΠΑΣΧΑ
6ΗΜΕΡΗ
6-11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
ΠΑΣΧΑ
4ΗΜΕΡΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ
ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ