Από το 1959
info@rikatravel.gr
210 321 8129, 210 3250170- 1
6ΗΜΕΡΗ
6-11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

295€ Με ημιδιατροφή*
6ΗΜΕΡΗ
6-11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
ΠΑΣΧΑ