Εκδρομές Διακοπές σε Ελλάδα & Εξωτερικό


Εκδρομές στο εξωτερικό 28η Οκτωβρίου

Εκδρομές στο εξωτερικό 28η Οκτωβρίου

Εκδρομές στην Ευρώπη

Εκδρομές στο Εξωτερικό Ταξίδεψε μαζί μας

Χριστούγεννα 2021-2022 Εκδρομές Διακοπές Ταξίδια Εξωτερικό

Χριστούγεννα Εκδρομές στην Ελλάδα

Εκδρομές στην όμορφη Ελλάδα μας 

rikatravel

μαζι σας απο το 1959

Χριστούγεννα Εκδρομές στην Ελλάδα

Εκδρομές στην Ελλάδα
Ταξίδεψε μαζί μας σε Ελλάδα και Εξωτερικό.

Χριστούγεννα Εκδρομές στην Ελλάδα
Χειμώνας Εκδρομές Διακοπές Ταξίδια Ελλαδα

Χριστούγεννα Εκδρομές στην Ελλάδα

Εκδρομές στην όμορφη Ελλάδα μας 

rikatravel

μαζι σας απο το 1959

Πρωτοχρονιά Εκδρομές στην Ελλάδα

Πρωτοχρονιά Εκδρομές στην Ελλάδα

RIKATRAVEL 

ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ

 ΓΡΑΦΕΙΟ

 Μέλος της: Ελληνικών Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Γραφείων (HATTA), ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΕΛΛΑΔΑ

Αρ. αδείας ΕΟΤ: 005346G

Οδικές εκδρομές και ταξίδια στην Ευρώπη

Οδικές εκδρομές και ταξίδια στην Ευρώπη

Εκδρομές στην Ευρώπη

Εκδρομή σε τόπο ιερό

Μετέωρα

Εκδρομή Μετέωρα

Εκδρομές Κωνσταντινούπολη και Μικρά Ασία

Εκδρομές Κωνσταντινούπολη και Μικρά Ασία
Ταξίδεψε μαζί μας σε Ελλάδα και Εξωτερικό.

ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ ( Πρώην ΟΓΑ )

Το Γραφείο Μας RikaTravel Σε Συνεργασία Με Το ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ ( Πρώην ΟΓΑ)
Δέχεται Κουπόνια Για Το Έτος 2020-2021
Τηλ. Επικοινωνίας : 2103250170 – 2103218129

Κλείστε έγκαιρα το ταξίδι σας!!

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Περιφέρειας Αττικής
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Φορέας Υλοποίησης: ΜΙΧΑΙΛΙΔΟΥ,,ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ,ΣΤΥΛΙΑΝΟ
Ονομασία Έργου:
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΙΧΑIΛΙΔΟΥ Σ.ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ
ΑΠΟ ΤΟΝ COVID 19 ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ [ΜΙΧΑΙΛΙΔΟΥ Σ.ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ]
[ΑΤΤΕ3-0311875]
Κύριος Στόχος Έργου: Ανταγωνιστικότητα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ)
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
rikatravel.gr