Εκδρομές Διακοπές σε Ελλάδα & Εξωτερικό

Ταξίδεψε μαζί μας σε Ελλάδα και Εξωτερικό

Εκδρομές Καλοκαίρι στην Ελλάδα 2022

Εκδρομές Καλοκαίρι στην Ελλάδα 2022

Εκδρομές Καλοκαίρι στην Ελλάδα 2022

Καλοκαίρι Εκδρομές Διακοπές στο Εξωτερικό 2022

Καλοκαίρι Εκδρομές Διακοπές στο Εξωτερικό 2022

Εκδρομές Καλοκαίρι στην Ελλάδα 2022

Μονοήμερες Ημερήσιες Εκδρομές Στην Ελλάδα

Μονοήμερες Ημερήσιες Εκδρομές Στην Ελλάδα

Εκδρομές στην Ευρώπη

Εκδρομές στην Ευρώπη

Εκδρομές στην Ευρώπη

Εκδρομές Κωνσταντινούπολη και Μικρά Ασία

Εκδρομές Κωνσταντινούπολη και Μικρά Ασία
Ταξίδεψε μαζί μας σε Ελλάδα και Εξωτερικό.

ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ ( Πρώην ΟΓΑ )

Το Γραφείο Μας RikaTravel Σε Συνεργασία Με Το ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ ( Πρώην ΟΓΑ)
Δέχεται Κουπόνια Για Το Έτος 2020-2021
Τηλ. Επικοινωνίας : 2103250170 – 2103218129

Κλείστε έγκαιρα το ταξίδι σας!!

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Περιφέρειας Αττικής
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Φορέας Υλοποίησης: ΜΙΧΑΙΛΙΔΟΥ,,ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ,ΣΤΥΛΙΑΝΟ
Ονομασία Έργου:
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΙΧΑIΛΙΔΟΥ Σ.ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ
ΑΠΟ ΤΟΝ COVID 19 ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ [ΜΙΧΑΙΛΙΔΟΥ Σ.ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ]
[ΑΤΤΕ3-0311875]
Κύριος Στόχος Έργου: Ανταγωνιστικότητα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ)
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
rikatravel.gr