Γενικοί Όροι Συμμετοχής Rikatravel

Γενικοί Όροι Συμμετοχής rikatravel Διακοπές στην Ελλάδα Προσφορές για Διακοπές Εκδρομές Ταξίδια Κρουαζιέρες Πρόγραμμα Εκδρομών Εκδρομές Ταξίδια εξωτερικό

Παρακαλούμε πριν από την εγγραφή σας σε κάποια εκδρομή, να διαβάσετε με προσοχή τους παρακάτω όρους.

Οι αναφερόμενοι πιο κάτω Γενικοί Όροι, διέπουν τη συμμετοχή σας σε κάποιο ταξίδι του γραφείου μας και ρυθμίζουν τις ευθύνες και υποχρεώσεις, τόσο του γραφείου, όσο και των πελατών – εκδρομέων. Ο κάθε ταξιδιώτης, ανεξάρτητα αν έχει πληρώσει απευθείας ή έχει καλυφθεί διαφορετικά η συμμετοχή του σε κάποιο ταξίδι του γραφείου μας(από πρακτορείο ταξιδίων, εταιρία, σύλλογο ή άλλους), δέχεται αυτόματα και ανεπιφύλακτα με την εγγραφή του, τους Γενικούς Όρους Συμμετοχής που οφείλει να έχει διαβάσει.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ:

Για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε κράτηση θέσης πρέπει να συνοδεύεται με προκαταβολή ίση προς το 1/3 της τιμής συμμετοχής για κάθε άτομο. Τηλεφωνικές ή άλλου είδους κρατήσεις που δεν επικυρώνονται με την ανάλογη προκαταβολή, δεν υποχρεώνουν το Γραφείο να δεσμεύσει θέσεις. Οι κρατήσεις γίνονται με την έκδοση του προγράμματος και μέσα στην καθορισμένη για κάθε ταξίδι προθεσμία εγγραφής, που ωστόσο δεν υποχρεώνει το Γραφείο να εξασφαλίσει θέση στον ενδιαφερόμενο αν στο μεταξύ έχουν εξαντληθεί οι προβλεπόμενες θέσεις. Η εξόφληση του υπολοίπου γίνεται προκαταβολικά και όχι αργότερα από 10 μέρες πριν την εκάστοτε αναχώρηση. Διαφορετικά παρέχεται αυτομάτως το δικαίωμα στο γραφείο να ακυρώσει τη θέση επιστρέφοντας στον πελάτη την προκαταβολή του και μόνο.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ:

Για την διοργάνωση των ταξιδίων του, το γραφείο μας χρησιμοποιεί αεροπορικές και άλλες μεταφορικές εταιρείες, ξενοδοχεία, τοπικά ταξιδιωτικά γραφεία και άλλους φορείς στους οποίους δεν έχει άμεσο έλεγχο. Το γραφείο μας δεν έχει δικά του αεροπλάνα, ξενοδοχεία για να θεωρείται υπεύθυνο για να τη σωστή ή μη λειτουργία τους. Ο ρόλος του είναι καθαρά μεσολαβητικός για την παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες του , γι’αυτό και οι ευθύνες του εντοπίζονται και περιορίζονται μόνο σε περιπτώσεις παραλείψεων και οργανωτικών αδυναμιών. Το γραφείο φυσικά δεν κάνει κατάχρηση των ελαφρυντικών που συνεπάγεται ο μεσολαβητικός ρόλος του και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να συντονίσει και να πραγματοποιήσει, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ταξίδια του και να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πελατών του. Δεν είναι ωστόσο, δυνατό να θεωρηθεί υπεύθυνο για ανωμαλίες που δεν είναι σε θέση να προβλέψει ή ελέγξει όπως:
• Αλλαγές, καθυστερήσεις ή ακυρώσεις προγραμματισμένων δρομολογίων κάθε μορφής (πλοίων, τρένων, αεροπλάνων ή άλλων μεταφορικών μέσων).
• Ατυχήματα, ασθένειες ή δυσάρεστες οργανικές επιπτώσεις από κλιματολογικές συνθήκες, αδυναμία προσαρμογής σε διαφορετικές χρονικές ζώνες (JET LAG) υψόμετρο , επιδημίες, τροφικές δηλητηριάσεις ή ανεπαρκείς τοπικές συνθήκες καθαριότητας και υγιεινής.
• Όποιες τυχόν δυσχέρειες, μπορεί να προκληθούν από απρόβλεπτες καταστάσεις, όπως δυσμενείς καιρικές συνθήκες, απεργίες, πραξικοπήματα, πολέμους και οποιαδήποτε άλλη έκταση περίπτωση ή κατάσταση ανώτερης βίας.
• Φθορά απώλεια ή κλοπή αποσκευών, προσωπικών αντικειμένων, χρημάτων ή ταξιδιωτικών εγγράφων κι οποιασδήποτε συνέπειας από εγκληματική ή άλλη αξιόποινη πράξη. Το τουριστικό γραφείο ενεργών ως μεσάζων, δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα, βλάβη – απώλεια που θα δημιουργηθεί κατά την διάρκεια της εκδρομής (έστω και διαβατηρίου) που θα οφείλεται σε αμέλεια – σφάλμα – υπαιτιότητα των εταιριών που μεσολαβούν ή των προσώπων που ενεργούν γι΄αυτές. Το γραφείο όμως λαμβάνει όλα τα δυνατά μέτρα ώστε να αποφευχθούν τέτοια ενδεχόμενα

ΑΛΛΑΓΗ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

• Επειδή η προετοιμασία των ταξιδίων μας, γίνεται αρκετούς μήνες πριν την πραγματοποίησή τους, το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των προγραμμάτων του, είτε πριν την αναχώρηση είτε κατά την εξέλιξη της εκδρομής, για τεχνικούς λόγους ή ακόμη αν με αυτόν τον τρόπο εξυπηρετείται η ασφάλεια και άνεση των πελατών του
• Αν οι αλλαγές αυτές γίνουν πριν αρχίσει το ταξίδι και είναι τόσο σημαντικές ώστε να αλλοιώνεται ο χαρακτήρας της εκδρομής ( αλλαγή δρομολογίων, παράταση του ταξιδιού κλπ), για λόγους ανωτέρας βίας (κακοκαιρίες – αναβολή δρομολογίων εταιρειών – απεργίες – πολιτικές ταραχές κλπ), για τις αλλαγές αυτές ή για τις παραπάνω ημέρες που θα απαιτηθούν.
• Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει την τιμή κάποιου ταξιδιού, για διάφορες αντικειμενικές αιτίες(δείτε την παράγραφο ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΑ – ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΙΜΏΝ)
• Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να ακυρώσει οποιοδήποτε ταξίδι του, για διάφορους σημαντικούς λόγους, όπως ανεπαρκής συμμετοχή, αντίξοες ή επικίνδυνεςγια την ασφάλεια των ταξιδιωτών συνθήκες κ.ά. Στην περίπτωση αυτή οι υποχρεώσεις του γραφείου περιορίζονται στην επιστροφή και μόνο των χρημάτων που έχει εισπράξει.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΜΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ:

• Οι ταξιδιώτες που συμμετέχουν σε ταξίδια του γραφείου μας πρέπει να γνωρίζουν και να συμφωνούν με τους Γενικούς Όρους, που ισχύουν για συμμετοχή στα ταξίδια μας. Πρέπει ακόμη να έχουν εξοφλήσει τη συμμετοχή τους και να δώσουν το συνάλλαγμα στο εξωτερικό (για ορισμένες εκδρομές), για να δικαιούνται τις διάφορες υπηρεσίες του ταξιδιού τους. Παρακαλούμε τους ταξιδιώτες να ζητούν τον τελευταίο έντυπο τιμοκατάλογό μας (καταργεί τυχόν προηγούμενους), πριν την εγγραφή τους στα ταξίδια του γραφείου μας.
• Οι ταξιδιώτες είναι επίσης αποκλειστικά υπεύθυνοι για την έγκαιρη εξασφάλιση και διαφύλαξη των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατηρίων, πιστοποιητικών εμβολιασμού, αδειών αποδημίας κτλ), για τα οποία το γραφείο εξυπηρετεί τους εκδρομής, σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για την εξασφάλισή τους και για την γνησιότητα των δηλώσεών τους στις αρμόδιες Ελληνικές αρχές και υπηρεσίες.
• Βασική υποχρέωση όσων συμμετέχουν σε ομαδικά ταξίδια είναι η τήρηση του προγράμματος και η συμμετοχή με συνέπεια στις διάφορες εκδηλώσεις (ώρες συγκεντρώσεων, αναχωρήσεων, ξεναγήσεων, γευμάτων κτλ.). Η έλλειψη συνέπειας εκτός των άλλων προβλημάτων που δημιουργεί στους υπολοίπους εκδρομείς, δίνει το δικαίωμα στον αρχηγό να αγνοήσει τον αδιάφορο πελάτη και στο γραφείο να αρνηθεί οποιαδήποτε αποζημίωση για υπηρεσίες που δεν του δόθηκαν, μια και ο πελάτης θεωρείται ότι παραιτείται οικειοθελώς απ΄αυτές.
• Για τις εκδρομές με αεροπλάνο η συνάντηση στο αεροδρόμιο γίνεται 2 ώρες πριν την αναχώρηση της πτήσης στη θυρίδα της αεροπορικής εταιρίας. Αν ταξιδεύετε μεμονωμένα, μην ξεχνάτε να επιβεβαιώνετε την θέση σας και την ώρα της πτήσης σας, δύο μέρες πριν.
• Για τις εκδρομές με πούλμαν, η συνάντηση γίνεται μισή ώρα πριν την αναχώρηση, σε καθορισμένο σημείο.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ

Για την εξασφάλιση ξενοδοχείων και άλλων απαραίτητων υπηρεσιών (σε ορισμένες περιπτώσεις και αεροπορικών θέσεων), το γραφείο προπληρώνει σημαντικά ποσά πριν από την πραγματοποίηση των εκδρομών που έχει προγραμματίσει και δεσμεύεται με συγκεκριμένες υποχρεώσεις αποζημίωσης σε περίπτωση μερικής ή ολικής ακύρωσης.
• Ο ταξιδιώτης μπορεί να ακυρώσει τη συμμετοχή του, αλλά με ανάλογη επιβάρυνση. Πάντως δεν αποτελεί αιτία ακύρωσης εκδρομής, χωρίς ακυρωτικά, η αλλαγή των ωρών πτήσεων (π.χ. από πρωί σε βράδυ ή αντίστροφα) ή η αλλαγή ξενοδοχείου με άλλο ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας. Το ίδιο ισχύει και για αύξηση της τιμής μέχρι 10% λόγω αλλαγής ναύλων ή συναλλαγματικής διαφοράς.
• Ακύρωση μέχρι 22 ημέρες πριν την αναχώρηση, γίνεται δεκτή (εκτός από ορισμένα ταξίδια, όπως εκθέσεις, συνέδρια, ski – tours, πτήσεις charters κ.ά. που έχουν σαφώς αυστηρότερους όρους συμμετοχής και ακύρωσης), αλλά το γραφείο έχει δικαίωμα να παρακρατήσει από την προκαταβολή, ποσό 30% της τελικής τιμής για την υλοποίηση της συγκεκριμένης εκδρομής.
• Για ακύρωση σε χρόνο μικρότερο από 21 ημέρες και μέχρι 8 ημέρες πριν την αναχώρηση παρακρατείται το 50% πάνω σε όλο το ποσό των εξόδων συμμετοχής.
• Από 7 ημέρες και μέχρι την αναχώρηση, η ακύρωση δεν γίνεται δεκτή, για οποιοδήποτε λόγο και το γραφείο δικαιούται σε περίπτωση που δεν εξοφληθεί μέχρι την ώρα της αναχώρησης να ζητήσει αποζημίωση με κάθε νόμιμο μέσο ”ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΟΔΕΚΤΟΥ ΖΗΜΙΑΣ ΤΗς ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ”

ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΑ – ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΙΜΩΝ

Τα έξοδα συμμετοχής (που αναφέρονται σε ένθετα έντυπα) οποιασδήποτε εκδρομής, καλύπτουν τις υπηρεσίες, που σαφώς αναφέρονται στα ‘Περιλαμβάνει’ του προγράμματός μας και στους τιμοκαταλόγους και μπορεί να αυξηθούν για τις ακόλουθες πιθανές αιτίες:
• Αύξηση των συναλλαγματικών αντιστοιχιών, σε σχέση με τις ληφθείσες κατά την κοστολόγηση της εκδρομής.
• Αλλαγή τιμής μπορεί να γίνει και μέχρι 4 ημέρες πριν την αναχώρηση της εκδρομής και δεν αποτελεί δικαιολογία για ακύρωση συμμετοχής (σύμφωνα με τπυς πιό πάνω όρους).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

• Σε περιόδους εκθέσεων ή άλλων εκδηλώσεων σε διάφορες πόλεις των εκδρομών, οι διανυκτερεύσεις μπορεί να γίνουν στις ευρύτερες περιοχές αυτών.
• Τα προγράμματα εκτελούνται και αντίστροφα.
• Οι παιδικές εκπτώσεις αφορούν παιδιά 2-12 ετών σε έξτρα κρεβάτι, στα δωμάτια των γονέων – συνοδών τους.

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ

Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε εκδρομή που αυτό περιέχει, σημαίνει την ταυτόχρονη και χωρίς επιφύλαξη αποδοχή των Γενικών Όρων Συμμετοχής, σε συνδυασμό με κάθε συμπληρωμένο ένθετο (τιμοκατάλογοι – λοιπά έντυπα), τιμές και άλλες σχετικές παρατηρήσεις.
• Παρακαλούμε όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες προσαρμογής στις συνθήκες των ομαδικών ταξιδιών να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια εναρμόνισης τους με αυτές, ώστε να μην θέτουν σε δοκιμασία την προσωπική τους διάθεση και τη διάθεση των υπολοίπων εκδρομέων.